Rezortné vyznamenanie - Slovenská dojná ovca 2017
Streda, 07 Jún 2017 08:31

Za zásluhy pri šľachtení nového národného plemena oviec – slovenská dojná ovca získali vysoké rezortné vyznamenanie z rúk ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej traja pracovníci NPPC - Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra, a to doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. zlatú medailu a bývalí pracovníci VÚŽV Ing. Anton ČapistrákIng. Dušan Apolen medailu bronzovú. Okrem pracovníkov nášho ústavu získal najvyššie rezortné vyznamenanie, zlatú medailu, generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva – MPRV SR Ing. Štefan Ryba, PhD. a Ing. Július Šutý a Ing. Slavomír Reľovský zo ZCHOK medailu bronzovú.

Fotografie si môžete pozrieť - TU

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok