Odbor výživy (OV)

 

MVDr. Rudolf Žitňan, DrSc.
Vedúci Odboru výživy
tel.: 0911 255 693
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 


zitnan

 

Ing. Mária Polačiková, PhD.
Zástupca vedúceho Odboru výživy
tel.: 037/6546 583
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 

 

 

polacikova
Ing. Zuzana Formelová, PhD.
Zástupca vedúceho Odboru výživy
tel.: 037/6546 214
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 

 

Zameranie OV

Laboratóriá Odboru výživy (Laboratórium fyziológie výživy prežúvavcov, Laboratórium fyziológie výživy monogastrických zvierat, Medzinárodné pracovisko výživy a ekológie raticovej zveri, Laboratórium analytiky krmív a biologických materiálov) sa zameriavajú na riešenie problémov precíznej výživy - racionálnej výživy zvierat vzhľadom k strategicky nevyhnutnému zlepšeniu potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti Slovenska pri produkcii potravín živočíšneho pôvodu. Pri precíznom kŕmení s prihliadnutím na vyššie uvedené sa dosahuje zvýšenie efektivity vynaložených nákladov na krmivá vo vzťahu k produkcii a podporený je rozvoj vidieka. Súčasne sa znižuje vylučovanie látok s negatívnym vplyvom na životné prostredie.


 

PRIORITY VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI OV

 • Fyziológia trávenia zvierat
 • Výživové potreby zvierat
 • Metódy in vitro, in vivo, in sacco a metódy mobilných vreciek určené na skúmanie výživnej hodnoty krmív, vlastností, trávenia, utilizácie a transformácie živín v jednotlivých častiach tráviaceho traktu
 • Vplyv ošetrenia krmív na konverziu živín
 • Optimalizácia zloženia kŕmnych dávok a zmesí zohľadňujúca skutočné výživové potreby zvierat, minimalizácia obsahu neželaných a antinutričných látok, využitie probiotických, stimulačných a biologicky účinných látok
 • Efektívne využitie tradičných a alternatívnych kŕmnych zdrojov, vrátane odpadov a druhotných surovín z priemyslu u hovädzieho dobytka, raticovej zveri a ďalších prežúvavcov, ošípaných, králikov a laboratórnych modelových zvierat
 • Správne nastavená výživa vo vzťahu k produkcii, ekonomike a obmedzeniu exkrécie dusíka, fosforu a iných látok škodiacich životnému prostrediu
 • Kontrola kvality krmív
 • Komplex chovateľských podmienok pri raticovej zveri (farmy, zvernice, voľné poľovné revíry)
 • Riešenie problémov výroby, skladovania, konzervovania a úpravy objemových krmív s využitím účinných konzervačných preparátov chemického a biologického pôvodu so zameraním na usmernenie fermentačného procesu pri silážovaní, elimináciu strát sekundárnou fermentáciou a zlepšenie hygienickej kvality krmív
 • Optimalizácia vývoja absorpčného tkaniva tráviaceho traktu a prevencia chorôb mláďat

3
foto-1
Bilančné boxy na zisťovanie stráviteľnosti živín pri poľovnej zveri
 

 
kosice
 

SLUŽBY PRE PRAX - TU

SLUŽBY PRE VÝSKUM - TU

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok