CVŽV Nitra na Agrokomplexe 2011
Tuesday, 06 September 2011 09:18
   
CVŽV Nitra sa na Agrokomplexe 2011 prezentovalo dvoma výstavnými stánkami. Stánkom v pavilóne M1 a stánkom na voľnej ploche V (v expozícii zvierat). V stánku na voľnej ploche V poskytovali pracovníci CVŽV Nitra odborné poradenstvo v oblasti šľachtenia a ekonomiky chovu HD, oviec a ošípaných, chovu raticovej zveri na farmách, zverniciach a voľných revíroch, chovu brojlerových králikov, chovu prepelice japonskej a chovu včely medonosnej.
  
V spolupráci s ZCHOK Banská Bystrica bola v areáli zväzu robená ukážka strojového dojenia oviec na malej kruhovej dojárni a zároveň ukážka sonografickej diagnostiky cisterien vemena bahníc.
  
 
sonografia
Ukážka strojového dojenia a sonografickej diagnostiky
Súčasťou výstavy Agrokomplex 2011 bol 6.ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat, kde CVŽV Nitra získalo 2. miesto za kolekciu prasničiek plemena LA a 3.miesto za barana plemena lacaune.
 
prasce_cena prasnice
CVŽV Nitra získalo 2. miesto za kolekciu prasničiek
Kolekcia prasničiek plemena LA
baran_cena baran
CVŽV Nitra získalo 3. miesto za barana
Baran plemena lacaune SK 1636448

 
Banner
Banner