Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Aktuality
E-mail
Piatok, 19 Máj 2017 14:14

V stredu 17.5.2017 sa v Banskej Bystrici nakrúcala reportáž do relácie RTVS – Farmárska revue, kde pre divákov varil ambasádor medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2017 Matej Tóth. Nakrúcania sa zúčastnil aj prezident Agrofilmu 2017 a generálny riaditeľ NPPC Mario Schrenkel.

Fotografie z nakrúcania si môžete pozrieť – TU (autor foto: Ján Čorba)

 
E-mail
Streda, 17 Máj 2017 11:03

Pracovníci Odboru výživy, NPPC - VÚŽV Nitra usporiadali 15. mája 2017 exkurziu pre deti z Materskej školy Párovská z Nitry. Témou exkurzie boli: Človek a príroda, Rôznorodosť spôsobu života živočíchov, Potrava živočíchov. Týmto podujatím sa založila spolupráca medzi NPPC a MŠ Párovská v predškolskej výchove formou zážitkového učenia a praktických skúseností.  
Fotografie - TU

 
E-mail
Utorok, 02 Máj 2017 09:09

V relácii Farmárska revue (RTVS) bola odvysielaná reportáž venovaná problematike zrenia hovädzieho mäsa. Vystúpila v nej pracovníčka NPPC - VÚŽV Nitra Ing. Martina Gondeková, PhD., zodpovedná riešiteľka výskumnej úlohy „Vplyv rôznej doby zrenia na spotrebiteľskú kvalitu mäsa".
Reportáž si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Utorok, 18 Apríl 2017 11:36

Farmárska revue - televízna relácia, prostredníctvom ktorej oboznamujeme odbornú aj laickú verejnosť s výsledkami výskumu pracovísk NPPC a ktorá je hlavným masmediálnym partnerom nami organizovaného Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm oslávila 10. výročie pôsobenia na slovenskom mediálnom trhu.

Reportáž, venovanú tomuto jubileu si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Piatok, 07 Apríl 2017 07:17

V priestoroch Slovenskej potravinárskej a poľnohospodárskej komory (SPPK) sa v Bratislave uskutočnila tlačová beseda na tému dováženého, zdravie ohrozujúceho, brazílskeho, hydinového a hovädzieho mäsa. Záujem médií v ostatnej dobe o túto kauzu je veľký, pretože ide o zdravie slovenského spotrebiteľa, o zdravie detí, keďže takéto mäso sa mohlo objaviť aj v školských zariadeniach.

Čítať celý článok...
 
E-mail
Piatok, 31 Marec 2017 12:02

V stredu 29. marca 2017 sa na pracovisku NPPC-VÚŽV Nitra uskutočnil interaktívny workshop „Moderné manažérske aplikácie pre efektívne farmy dojníc“. Prítomných privítal generálny riaditeľ NPPC Ing. Mario Schrenkel, zahraničným hosťom podujatia bol Assoc. Prof. Victor E. Cabrera, Ph.D (University of Wisconsin-Madison), ktorý je autorom vedecky podložených manažérskych nástrojov uplatniteľných v konkrétnych podmienkach chovu dojníc. O vývoji aplikácie EkonMOD milk a zámeroch kreovania otvorenej platformy ďalšej spolupráce v podmienkach Slovenska informoval Ing. Miroslav Záhradník (NPPC-VÚŽV Nitra). Na stretnutí určenom pre vybraných špecialistov sa zúčastnili predstavitelia z radov chovateľov, rezortného ministerstva, národnej siete rozvoja vidieka, či fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Fotografie zo stretnutia si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Streda, 22 Marec 2017 09:49

V rámci televíznej relácie RTVS „Necelebrity“ bol predstavený pracovník NPPC - VÚŽV Nitra Ján Huba. Dokument si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Pondelok, 20 Marec 2017 11:58

Dňa 21.2.2017 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie sprístupnené Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných. Uvedené rozhodnutie bude mat významný dopad na povoľovanie chovov hydiny a ošípaných podľa Zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Jeho plné znenie si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Štvrtok, 16 Marec 2017 12:58

V piatok 10.3.2017 sa v relácii TELEREGINA (RTVS) k téme: „Kvalita mäsa a potravín na našom trhu“ vyjadrila vedecká pracovníčka NPPC – VÚŽV Nitra Ing. Martina Gondeková, PhD.

Záznam relácie si môžete pozrieť – TU

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok