Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Aktuality
E-mail
Utorok, 22 Máj 2018 12:32

Dňa 18. mája 2018 NPPC-VÚŽV Nitra, Odbor malých hospodárskych zvierat organizoval vedecko-odborný seminár s názvom „50 rokov genetiky a experimentálnej biológie vo VÚŽV Nitra“. Tento seminár sa uskutočnil pri príležitosti 50. výročia založenia Oddelenia genetiky a experimentálnej biológie, z ktorého sa neskôr vyprofilovali súčasné pracoviská: Odbor malých hospodárskych zvierat a Odbor genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat. Na seminári sa zúčastnili pozvaní hostia, medzi ktorými bol aj pán akademik prof. Ing. Ján Plesník, DrSc., Dr.hc a pán prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.

Fotografie si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Utorok, 22 Máj 2018 12:30

16. mája 2018 sa na Účelovom hospodárstve NPPC-VÚŽV Nitra v Trenčianskej Teplej uskutočnil nákupný trh plemenných baranov. Komisia hodnotila celkovo 34 baranov nového národného plemena – slovenskej dojnej ovce a 8 baranov plemena lacaune. Cenu za najlepšieho barana z rúk zástupcu MPRV SR Ing. Daniela Hrežíka prevzal za NPPC - VÚŽV Nitra Ing. Ľubomír Ondruška, PhD. spolu s vedúcim účelového hospodárstva Jánom Barackým.

Fotografie si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Štvrtok, 17 Máj 2018 08:26

16.05.2018 bol na Rádiu Regina - Západ odvysielaný príspevok o aplikácii EkonMOD milk, v ktorom vystúpili pracovníci NPPC – VÚŽV Nitra Ing. Miroslav Záhradník, PhD. a Ing. Ján Huba, CSc. z Odboru systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov.

Záznam si môžete vypočuť - TU

 
E-mail
Štvrtok, 03 Máj 2018 13:02

Pracovník NPPC – VÚŽV Nitra - Ing. Miroslav Záhradník, PhD. vystúpil na odbornej konferencii MODERNÝ AGROBIZNIS.

Časť z jeho vystúpenia si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Streda, 25 Apríl 2018 09:57

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum je koordinátorom projektu Nanostructured carriers for improved cattle feed - NanoFEED GA No: 778098, Horizon 2020 Marie Sklodowska – Curie RISE 2017. V dňoch 18.–19.04.2018 sa konal v Prahe Kick off meeting projektu, na ktorom sa zúčastnili riešitelia z NPPC: doc. RNDr. Peter Siekel, CSc. (koordinátor), doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc., doc. Ing. Mária Chrenková, CSc., Ing. Matúš Rajský, PhD., RNDr. Marcela Blažková a Ing. Miroslava Súkeníková, PhD. Do projektu sú zapojení riešitelia zo Slovenska, Českej republiky, Belgicka, Nemecka, Grécka, Turecka a Rakúska. Témou projektu sú nanotechnológie vo výžive prežúvavcov.

Fotografie si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Utorok, 24 Apríl 2018 13:56

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Vás, ako partner podujatia, pozýva na 22. ročník Levických poľovníckych dní, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 27.-29.4.2018 na Zimnom štadióne v Leviciach.

Plagát podujatia – TU

 
E-mail
Utorok, 24 Apríl 2018 07:15

23.4.2018 navštívili pracoviská NPPC – Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra študenti Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava s pedagógmi Andreou Zverinovou a Jánom Piešťanským. Základné informácie o NPPC – VÚŽV Nitra im prezentoval Ján Huba a bol im premietnutý film Gazdovský dvor U výskumníkov. Následne navštívili jednotlivé pracoviská NPPC – VÚŽV Nitra.

Fotografie si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Streda, 11 Apríl 2018 09:25

Na webovom sídle NPPC-VÚŽV Nitra bol umiestnený aktualizovaný modul aplikácie EkonMOD milk s názvom Interaktívny model farmy dojníc, ktorý integruje doteraz vyvinuté aplikácie z oblasti hodnotenia ekonomiky chovu dojného dobytka do jednej platformy.

Aplikáciu nájdete - TU

 
E-mail
Pondelok, 16 Apríl 2018 07:19

O tom ako rozlíšiť hus od gunára a o plemene Slovenská biela hus hovoril vo Farmárskej revue zootechnik farmy NPPC – VÚŽV Nitra Jozef Fogada.

Reportáž si môžete pozrieť - TU

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok