Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Aktuality
E-mail
Pondelok, 10 December 2018 12:25

6.12.2018 sa konala vedecká konferencia "The 6th International Scientific Conference - Animal Biotechnology 2018". Organizátormi konferencie boli NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, SPU v Nitre a SAPV.

Fotografie si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Utorok, 04 December 2018 13:47

Publikácia „Hodnotenie rizika rezíduí pesticídov vo včeľom vosku“, ktorá bola vydaná Národným kontaktným bodom EFSA pod ISBN: 978-80-89738-14-4 je voľne prístupná - TU. Cieľom hodnotenia rizika boli hlavne rezíduá pesticídov.

 
E-mail
Pondelok, 26 November 2018 14:08

V dňoch 24. – 25. 11. 2018 sa Odbor malých hospodárskych zvierat NPPC-VÚŽV Nitra zúčastnil na XXI. Celoštátnej výstave zvierat s medzinárodnou účasťou pod záštitou MPRV SR. Na výstave boli prezentované králiky plemien nitriansky a zoborský králik, ktoré získali po 94,5 boda. Sliepky plemena oravka žltohnedá získali 93 - 95 bodov, kohúty 94 – 95 bodov. Kohút oravky žltohnedej získal ocenenie Šampión SR. Na výstave boli tiež prezentované prepelice japonské. V rámci výstavy sa konala slávnostná členská schôdza pri príležitosti 50. výročia založenia Klubu chovateľov oraviek, ktorého kolektívnym členom je aj NPPC-VÚŽV Nitra. Súčasťou osláv bol aj krst novej publikácie o plemene oravka.

Fotografie si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Piatok, 23 November 2018 10:35
20.11.2018 sa uskutočnil v priestoroch Výskumného ústavu živočíšnej výroby NPPC v Nitre XXVI. seminár s medzinárodnou účasťou s názvom Aktuálne smery v chove králikov.

Konferencia bola určená najmä pre chovateľov, farmárov, odborných a vedeckých pracovníkov univerzít a vedeckovýskumných organizácií, ktorí využívajú králika ako produkčné zviera, ale aj ako biologický model. Toto odborné stretnutie, nadviazalo na vyše tridsaťročnú tradíciu organizovania králikárskych seminárov na VÚŽV Nitra.

Hlavnými organizátormi podujatia boli Odbor malých hospodárskych zvierat Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra a VetServis sro Nitra.

Čítať celý článok...
 
E-mail
Pondelok, 05 November 2018 10:51

03.11.2018 bola v relácii Farmárska revue na Dvojke RTVS odvysielaná reportáž o genetických rezervách hospodárskych zvierat. Reportáž vznikla v spolupráci s NPPC - VÚŽV Nitra. Vystúpili v nej výskumní pracovníci: Ján Huba, Ján Tomka, Emília Hanusová, Anton Hanus.

Záznam relácie si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Pondelok, 05 November 2018 10:12

Na portáli www.agrobiznis.sk bol 30. októbra uverejnený komentár pracovníka NPPC – VÚŽV Nitra Jána Hubu. Rámcovo sa dotýka statusu chovu HZ v ČR a na Slovensku.
Komentár si môžete prečítať - TU

 
E-mail
Pondelok, 15 Október 2018 08:08

V súvislosti s 34. ročníkom MFF Agrofilm 2018 boli v médiách zverejnené nasledujúce výstupy:

RTVS – Televízia

1.10.2018 – Jednotka - Správy RTVS o 19:00 (v čase od 00:43:21) – TU

1.10.2018 – Jednotka - Správy RTVS o 16:00 (v čase od 00:14:37) – TU

5.10.2018 – Jednotka - Správy RTVS o 19:00: (v čase od 00:46:19) – TU

6.10.2018 - Dvojka - Farmárska revue - Agrofilm 2018 – TU (40 min. prenos)

RTVS - Rozhlas

1.10.2018 – Rádio Slovensko – Rádiožurnál o 7:00 (v čase od 00:12:01) – TU

Poľnoinfo.sk – TU

Denník Pravda - TU

MY - Nitra.sk - TU

Veda na dosah – TU a TU

 
E-mail
Pondelok, 08 Október 2018 09:55

Podľa divákov, návštevníkov sprievodných podujatí a vzácnych hostí bol 34. ročník Agrofilmu veľmi úspešným. Farmárska revue venovala Agrofilmu 40 minútový špeciál, ktorý zmapoval festivalový týždeň a predstavil všetky premietacie miesta.

Reláciu si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Streda, 03 Október 2018 08:05

V relácii RTVS - Farmárska revue vystúpila s informáciami o Medzinárodnom filmovom festivale Agrofilm 2018 generálna riaditeľka NPPC Zuzana Nouzovská. V relácii bola odvysielaná aj reportáž o slovenskej dojnej ovci – plemene vyšľachtenom pod gesciou NPPC – VÚZV Nitra, vystúpil v nej Ján Huba.

Záznam relácie si môžete pozrieť – TU

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok