Slovenské informačné a dokumentačné centrum krmív

SLOVFIC

 

Zaradenie krmív v tabuľkách do tried

Trieda Popis
1

Zelené a čerstvé krmivá

2

Siláže

3 Silážované drte
4 Sená
5 Úsušky
6 Slama, vretená, šupky
7 Zrniny, semená, plody
8 Mlynské krmivá
9 Krmivá tukového priemyslu
10 Krmivá kvasného priemyslu
11 Ostatné priemyselné krmivá
12 Živočíšne krmivá

DATASETY VO FORMÁTE CSV

Skratka Jednotka Vysvetlivky skratiek
Suš, S g/kg S Sušina
OH g/kg S Organická hmota
NL g/kg S Dusíkaté látky
T g/ kg S Tuk
Vl g/kg S Hrubá vláknina
BNLV g/kg S Bezdusíkaté látky výťažkové
SOH g/kg S Stráviteľná organická hmota
PDIN, PDIE g/kg S Skutočne stráviteľné N-látky v tenkom čreve
MEpr MJ/kg S Metabolizovateľná energia pre prežúvavce
MEo MJ/kg S Metabolizovateľná energia pre ošípané
MEn MJ/kg S Metabolizovateľná energia pre hydinu
NEL MJ/kg S Netto energia laktácie
NEV MJ/kg S Netto energia výkrmu

 

.

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok