Ústavy CVŽV Nitra
1 Odbor výživy a malých hospodárskych zvierat (OVMHZ)
2 Odbor genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat (OGRHZ)
3 Ústav včelárstva Liptovský Hrádok
4 Odbor systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov (OSCH)
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok