Ústavy CVŽV Nitra
1 Odbor malých hospodárskych zvierat (OMHZ)
2 Odbor genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat (OGRHZ)
3 Ústav včelárstva Liptovský Hrádok
4 Odbor systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov (OSCH)
5 Odbor výživy (OV)
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok