Ústav včelárstva Liptovský Hrádok
(ÚVč Liptovský Hrádok)

 

RNDr. Čermáková Tatiana
Poverená zástupkyňa
tel.:044/5221 141
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

baner
 
Zameranie Úvč
logo

V súlade s aktuálnymi potrebami chovu včiel na Slovensku udržiava pracovisko genofond slovenskej autochtónnej kranskej včely karpatského typu. Šľachtiteľskou prácou skvalitňuje genofond včely v SR s dôrazom na dobrý zdravotný stav, kvalitu včelích produktov a efektívne využitie opeľovacej činnosti včiel. Rieši otázky biológie, reprodukcie, zdravia, technológie chovu včiel a kvality včelích produktov, hodnotí riziká agrochemikálií na opeľovateľov, vedie centrálny register stanovíšť včelstiev a chovateľov včiel, tiež sa venuje vzdelávacej a poradenskej činnosti pre chovateľov včiel i nevčelársku odbornú a laickú verejnosť.

 
 
Priority vedeckovýskumnej činnosti ústavu:

-       Výber a šľachtenie plemenného materiálu s vysoko vyvinutým prejavom hygienického správania

         a s požadovanými úžitkovými vlastnosťami

-       Testovanie nových liečiv proti chorobám včiel.

-       Klinické a laboratórne testovanie nových účinných látok s akaricídnym účinkom proti varoóze včiel.

-       Optimalizovanie účinnosti chovateľských a hygienických ozdravovacích opatrení v chovoch včiel.

-       Monitorovanie hygienickej neškodnosti medov v ekologicky ohrozených oblastiach a sledovanie

        vytvárania rezíduí po použitých liečivách vo včelích produktoch.

-       Riešenie efektívneho využitia včely medonosnej pri opeľovacej činnosti a krajinotvorbe.

-       Hodnotenie vplyvu agrochemikálií na včelu medonosnú a iný užitočný hmyz.

-       Vzdelávanie chovateľov včiel v špecializovaných kurzoch, poradenská a expertízna činnosť

-       Vedenie centrálneho registra stanovíšť včelstiev a chovateľov včiel.

vcely ustav

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok