Odbor systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov (OSCH)

Ing. Ján Huba, CSc.  

Vedúci OSCH

tel.: 037/6546 384

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

huba

prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.

Zástupca vedúceho OSCH 

tel.: 037/6546 153 

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Tancin

Ing. Ján Tomka, PhD.

Zástupca vedúceho OSCH

tel.: 037/6546 376

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tomka

 

ZAMERANIE

Hlavným zameraním výskumného tímu tohto odboru je optimalizácia systémov chovu, čo  znamená exaktne stanoviť a navrhnúť také technologicko – chovateľské a šľachtiteľské postupy, ktoré umožnia v daných produkčných a odbytových podmienkach zlepšiť ekonomickú efektívnosť chovu a kvalitu živočíšnych produktov a redukovať negatívny vplyv chovu na životné prostredie. Osobitná pozornosť je venovaná systémom chovu ohrozených plemien a udržaniu genetickej biodiverzity.


 

PRIORITY VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI OSCH

  • Genetické zlepšovanie vlastností zvierat s dôrazom na kvalitu produkcie
  • Manažment genetických zdrojov hospodárskych zvierat 
  • Optimalizácia pohody zvierat v rôznych systémoch a technológiách chovu 
  • Eliminácia negatívneho vplyvu chovu zvierat na životné prostredie 
  • Zlepšovanie kvality jatočných tiel a mäsa 
  • Zlepšenie nutričnej, technologickej a hygienickej kvality mlieka  
  • Analýza ekonomickej efektívnosti rôznych systémov chovu

PRACOVNÍCI OSCH

Kontakty pracovníkov OSCH TU

SLUŽBY PRE PRAX TU 

SLUŽBY PRE VÝSKUM TU


 

.

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok