Rezortné projekty výskumu a vývoja MPRV SR

RPVV 1 - VÚŽV Udržateľné systémy chovu (zodp. riešiteľ - Ing. Ján Huba, CSc.)

Viac


RPVV 2 - VÚŽV Precízna výživa zvierat a prenos poznatkov do praxe (zodp. riešiteľ- Ing. Matúš Rajský, PhD.)

Viac


RPVV 3 - VÚŽV Výskumné postupy pre zachovanie biodiverzity (zodp. riešiteľ- prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.)

Viac

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok