Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Aktuality
E-mail
Utorok, 12 Október 2021 09:02

Krásnych 90. rokov sa dnes dožíva Ing. Michal Mačička, CSc.– bývalý vedecký pracovník Výskumného ústavu včelárstva Liptovský Hrádok (1974 – 1991).

Ing. Michal Mačička, CSc.– pedagóg, včelársky odborník, vedecký pracovník, vydavateľ, autor dokumentárnych filmov, fotograf, vedúci organizačný pracovník, publicista v oblasti včelárstva a filmovej tvorby, podnikateľ v oblasti výroby a spracovania včelích produktov, zakladateľ medzinárodného filmového festivalu dokumentárnych filmov Tatranský kamzík a stály realizátor technického zabezpečenia festivalu.

K životnému jubileu srdečne gratulujeme!

 
E-mail
Pondelok, 11 Október 2021 07:57

Relácia RTVS - Farmárska revue venovala Agrofilmu 40 minútový špeciál, v ktorom si môžete pozrieť ako prebiehal festivalový týždeň.

Záznam z archívu RTVS – TU

Fotografie z nakrúcania Farmárskej revue - TU (autor foto: Ján Čorba)

 
E-mail
Piatok, 01 Október 2021 08:49

Výnimočný festival AGROFILM žije!
V pondelok 4.10.2021 sa začína 37. ročník Medzinárodného filmového festivalu AGROFILM. Organizátori z NPPC už tradične prvý októbrový týždeň pripravili pre laické aj odborné publikum filmové menu plné chutí, emócií, faktov aj zábavy.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19 bude festival v Nitre, ktorá bola zaradená medzi červené okresy, prebiehať online formou.

Všetky informácie o festivale vrátane programu online premietania nájdete na www.agrofilm.sk

 
E-mail
Utorok, 28 September 2021 11:14

70 rokov VÚŽV Praha Uhříněves

Pri príležitosti 70. výročia založenia VÚŽV Praha Uhříněves v.v.i. sa uskutočnila slávnostná konferencia. Riaditeľ VÚŽV zhodnotil vývoj v organizácii za celé obdobie, vyzdvihol činnosť a úspechy jednotlivých riaditeľov a zhodnotil súčasnú vedeckú a publikačnú činnosť. V príhovoroch zúčastnených bola riaditeľovi VÚŽV Praha odovzdaná medaila generálneho riaditeľa NPPC Ing. Martina Polovku, PhD. za dlhoročnú spoluprácu.

Čítať celý článok...
 
E-mail
Streda, 22 September 2021 10:09

Uznanie členstva Génovej banky ŽGZ NPPC-VÚŽV Nitra v sieti EUGENA

V septembri sa Génová banka živočíšnych genetických zdrojov NPPC – VÚŽV Nitra stala na základe Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Európskym regionálnym kontaktným bodom pre manažment živočíšnych genetických zdrojov (ERFP) a dohody medzi MPRV SR a GB NPPC-VÚŽV členom Európskej siete génových bánk živočíšnych genetických zdrojov (EUGENA). Cieľom siete EUGENA je podporovať ex situ uchovávanie a trvalo udržateľné využívanie živočíšnych genetických zdrojov a tým pomôcť pri implementácii Globálneho akčného plánu pre živočíšne genetické zdroje a Nagojského protokolu, ku ktorým sa prihlásila aj Slovenská republika.

Viac sa dočítate - TU

 
E-mail
Utorok, 14 September 2021 07:58

Nitriansky samosprávny kraj si uctil osem osobností. Prestížne ocenenie získal in memorian prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

Cenu Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2020 za celoživotné zásluhy a osobný prínos v oblasti poľnohospodárskej vedy a výskumu a reprezentáciu Nitrianskeho samosprávneho kraja na Slovensku i v zahraničí pre Štefana Mihinu, in memoriam, prebrala manželka zosnulého Marta Mihinová.

Viac sa dočítate - TU

 
E-mail
Pondelok, 13 September 2021 11:21

Obnova živočíšnych druhov z ich vlastných kmeňových buniek

Pracovníci NPPC - VÚŽV Nitra - OGRHZ, vďaka projektom APVV-14-0043 a APVV-17-0124 (zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.), optimalizovali metodiku pre izoláciu a charakterizáciu veľmi vzácnych dospelých mezenchymálnych kmeňových buniek, ktoré je možné získať z kostnej drene, plodovej vody alebo tukové tkaniva králikov.

Viac - TU

 
E-mail
Utorok, 31 August 2021 13:25

cermakova

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že po ťažkej chorobe zomrela RNDr. Tatiana Čermáková (*31.05.1956, †27.08.2021), naša dlhoročná kolegyňa a priateľka, ktorá pôsobila na NPPC - VUŽV Nitra, Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku od roku 1982. Vedúcou pracoviska bola v rokoch 2014-2018 a svoju pracovnú činnosť ukončila odchodom do dôchodku v roku 2019.

Jej celoživotným poslaním bolo včelárstvo. Špecializovala sa na riziká vyplývajúce pre včely z používania pesticídov v poľnohospodárstve a vplyv životného prostredia na včely a včelie produkty. Jej hlboké poznatky a skúsenosti sa odzrkadlili na jej nespočetnej lektorskej, prednášateľskej, poradenskej a expertíznej činnosti.

Česť jej pamiatke!

 
E-mail
Pondelok, 30 August 2021 10:21

Dňa 27.8.2021 navštívil Ústav včelárstva NPPC – VÚŽV Nitra štátny tajomník MPRV SR pán Mgr. Milan Kyseľ. Na stretnutí prejavil veľký záujem o výskumnú problematiku, ktorú rieši kolektív včelárskeho ústavu. Informoval sa o jednotlivých projektoch a v neformálnej diskusii dával podnety a návrhy na ďalšie výskumné témy. Zaujímal sa tiež o školiacu a propagačnú činnosť ústavu, vyzdvihol vydávaný včelársky newsletter. Odporučil sledovať vplyv rôznych žiarení na vitalitu a správanie včiel – lietaviek a ďalšiu diskusiu ohľadne školení Asistentov úradného veterinárneho lekára. Stretnutie prebehlo v priateľskom a tvorivom duchu, za prejavenú podporu sme všetci vďační.

Foto - TU

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok