Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Aktuality
E-mail
Streda, 19 September 2018 08:01

Moderátor Farmárskej revue Jano Škorňa a Matej Tóth (ambasádor Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm) si spolu zachodili a pripravili pozvánku na Agrofilm 2018. Do Farmárskej revue sa ale všetko nezmestilo. Pozrite si celú neskrátenú verziu reportáže - TU

 
E-mail
Utorok, 18 September 2018 13:54

A.E.T.E. je Asociácia pre Embryotechnológie v Európe (Association of Embryo technology in Europe), ktorá každoročne usporadúva medzinárodnú konferenciu. V tomto roku sa konal jej 34. ročník vo francúzskom meste Nantes. Na konferencii bolo okolo 200 delegátov hlavne z krajín: Francúzsko, Brazília, Belgicko, Fínsko, Nemecko, Rusko. Slovensko reprezentoval Ing. Alexander Makarevič, DrSc., ktorý formou posterovej prednášky prezentoval výsledky realizácie projektu APVV-15-0196, dosiahnuté v oblasti kryokonzervácie ovariálnych fragmentov kráv za účelom optimalizácie metód kryouchovania oocytov pre ich ďalšie použitie pri tvorbe génovej banky reprodukčných buniek.

Čítať celý článok...
 
E-mail
Piatok, 14 September 2018 12:20

Na webovom portáli www.agrobiznis.sk bolo uverejnené video zo slávnostného otvorenia 13. Národnej výstavy hospodárskych zvierat počas Agrokomplexu 2018, v ktorom vystupujú zamestnanci NPPC – VÚŽV Nitra.

Video si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Štvrtok, 13 September 2018 07:42

Cez víkend 8. - 9.9.2018 zasadala porota Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2018 pod vedením známeho slovenského filmára Jara Kernera.

Fotografie si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Streda, 12 September 2018 10:53

Dňa 11.9.2018 sa na NPPC-VÚŽV Nitra konalo zasadnutie členov Odboru živočíšnej výroby SAPV, ktoré viedol predseda OŽV SAPV prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. Dôležitým  bodom programu bola voľba kandidátov za členov Predsedníctva SAPV pre funkčné obdobie 2019 – 2021. V tajných voľbách boli za kandidátov zvolení prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. a doc. RNDr. Ján Rafay, CSc. V ďalšej časti zasadnutia členovia OŽV SAPV informovali o svojich pracovných aktivitách (aktívnej účasti na medzinárodných konferenciách DAGENE, EAAP, AETE,.....) za obdobie od posledného zasadnutia OŽV. Zasadnutie OŽV po prednesení a schválení uznesenia zasadnutie ukončil prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Fotografie - TU

 
E-mail
Štvrtok, 06 September 2018 13:55

V relácii Veda, výskum, objavy, patenty" Slovenského rozhlasu vystúpila s prezentovaním najnovších výsledkov výskumu Ing. Martina Gondeková, PhD. pracovníčka NPPC-VÚŽV Nitra.

Záznam z relácii si môžete vypočuť (od 07:44min.) - TU

 
E-mail
Streda, 05 September 2018 07:58

V týždenníku MY oravské noviny je uverejnený článok pracovníka VÚŽV Nitra Jána Hubu o pinzgavskom dobytku na Orave.

Článok si môžete prečítať - TU

 
E-mail
Streda, 05 September 2018 07:42

Návštevníkom z Univerzity Popolare del Fortore San Bartolomeo in Galdo z Talianska, NPPC – VÚŽV v Nitre ponúkol veľa zážitkov v objektoch chovu malých hospodárskych zvierat.

Článok si môžete prečítať - TU

 
E-mail
Pondelok, 03 September 2018 12:17

V nedeľu 2.9.2018 bola vo Farmárskej revue na Dvojke RTVS odvysielaná reportáž v ktorej vystúpili zamestnanci NPPC - VÚŽV Nitra.

Záznam vysielania si môžete pozrieť – TU

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok