Životné podmienky hovädzieho dobytka mliekových plemien a chov dojčiacich kráv
Tuesday, 04 October 2011 10:27

Vzdelávania sa zúčastnilo 51 poslucháčov. Všetci úspešne absolvovali test a obdržali certifikát s celoštátnou platnosťou o absolvovaní vzdelávania.

1
2
4
3
 
Banner
Banner