Expozícia CVZV Nitra
Monday, 28 November 2011 15:13
There are no translations available.

Úspešná expozícia CVŽV Nitra na výstave drobnochovu

V dňoch 25.11. – 27.11. 2011 sa na výstavisku Agrokomplex Nitra konala XIV. celoštátna výstava zvierat, organizovaná Slovenským zväzom chovateľov.

.

CVŽV Nitra nadviazalo na tohtoročný úspech z výstavy Agrokomplex veľmi dobrým bodovým hodnotením vystavených kúr plemena oravka. Ide o národné plemeno hydiny, ktorého uchovanie koordinuje práve naše pracovisko. Dva z vystavených 4 jedincov získali po 94 bodov (najvyššie hodnotenie v rámci kolekcie 30 zástupcov plemena oravka bolo 95 bodov).

So záujmom chovateľov sa stretla aj kolekcia vystavených brojlerových králikov z experimentálneho chovu CVŽV Nitra.

V prípade záujmu o informácie z oblasti chovu, alebo o chovné zvieratá kontaktujte príslušné pracoviská CVŽV Nitra (bližšie v kolónke Služby).

 

DSC_0080
DSC_0090
DSC_0097

 

Úspešným vystavovateľom bol aj pracovník CVŽV Nitra Jozef Fogada, ktorý za slovenskú bielu hus z vlastného chovu získal Čestnú cenu výstavy.


DSC_0074

 
Banner
Banner