Aktuálne smery v chove králikov 2018
Friday, 23 November 2018 10:35
There are no translations available.

20.11.2018 sa uskutočnil v priestoroch Výskumného ústavu živočíšnej výroby NPPC v Nitre XXVI. seminár s medzinárodnou účasťou s názvom Aktuálne smery v chove králikov.

Konferencia bola určená najmä pre chovateľov, farmárov, odborných a vedeckých pracovníkov univerzít a vedeckovýskumných organizácií, ktorí využívajú králika ako produkčné zviera, ale aj ako biologický model. Toto odborné stretnutie, nadviazalo na vyše tridsaťročnú tradíciu organizovania králikárskych seminárov na VÚŽV Nitra.

Hlavnými organizátormi podujatia boli Odbor malých hospodárskych zvierat Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra a VetServis sro Nitra.

Konferenciu otvoril Ing. Ľubomír Ondruška,PhD., vedúci Odboru malých hospodárskych zvierat, VÚŽV Nitra. Privítal Ing. Petra Juhásza, riaditeľa Odboru živočíšnej výroby MPaRV SR a Doc. Ing. Jaroslava Slamečku, CSc., riaditeľa VÚŽV Nitra, ktorí pozdravili účastníkov konferencie. Na konferencii sa zúčastnilo 50 účastníkov z chovateľských, výskumných organizácií a univerzít zo Slovenska a Českej republiky. Odznelo na nej 17 vedeckých a odborných prednášok a prezentovali sa postery, ktoré boli spolu s ďalšími príspevkami publikované v recenzovanom zborníku z konferencie.

Zborník je dostupný - TU

Fotografie si môžete pozrieťTU
 
Banner
Banner