Zasadnutie Odboru živočíšnej výroby SAPV, 2021
Wednesday, 07 July 2021 06:53
There are no translations available.

Zasadnutie Odboru živočíšnej výroby SAPV

Dňa 28.06.2021 sa na NPPC - VÚŽV Nitra uskutočnilo zasadnutie členov Odboru živočíšnej výroby, Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (OŽV SAPV), ktoré otvoril a viedol jej predseda prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. Hlavným cieľom zasadnutia bola informácia a diskusia k návrhu podpredsedu SAPV Ing. Buchu o nominácii člena (nov) do predsedníctva SAPV, ktoré treba odovzdať do 25.8.2021. Voľby nových členov predsedníctva SAPV sú plánované na VZ SAPV dňa 22.9.2021.

Ďalším bodom programu bola voľba predsedu OŽV SAPV na obdobie 2022-2023, keďže súčasnému predsedovi prof. Ing. Petrovi Chrenekovi, DrSc. končí druhé funkčné obdobie ako predsedu tak aj člena predsedníctva SAPV.

Program zasadnutia zahŕňal aj informácie z ostatného predsedníctva SAPV, prezentácie aktivít členov OŽV SAPV v roku 2020 – 2021.

Fotografie - TU

 
Banner
Banner