Posolstvo tohtoročného plagátu Agrofilmu, 2022
Monday, 14 March 2022 09:11

Pán profesor Plesník bol a je pre nás vizionárom. Keď navrhol v 80. rokoch minulého storočia pôvodný text nikto ani netušil, aký bude aktuálny aj pre našu generáciu. Všetci by sme si priali mier. A Agrofilm ho praje všetkým.

Želá všetkým aj to, aby bol dostatok chleba.
Tohtoročný plagát tvorí fotografia úrodnej krajiny zaliatej slnkom. Objektív je zamierený (zaostrený) na zrelý klas – symbol chleba. Zamieriť sa dá kamerou, ale aj zbraňou... Ukrajina je jedným z najväčších producentov pšenice na svete, ak bude zničená, chlieb bude veľmi vzácny.
Náš festival je zameraný na poľnohospodárstvo, na tých, ktorí dorábajú chlieb. Farmári sú vzácni a filmy na festivale sú o nich.
Plagát je farebný, optimistický, má priniesť nádej, praje to, čo je pre život najdôležitejšie - chlieb a mier pre všetkých.

V čase, keď návrh plagátu vznikal, sa na poliach zazelenala nová pšenica.

Nina Pastieriková, autorka plagátu a tajomníčka festivalu

Ján Huba, výkonný riaditeľ festivalu

plagat_2022

 
Banner
Banner