Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
E-mail
Thursday, 10 September 2020 10:08

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied (SAPV) ocenila na 56. valnom zhromaždení víťazov 16. ročníka súťaže o najlepšiu vedeckú prácu roku 2019 mladých vedecko-výskumných pracovníkov v kategórii prác s významným teoretickým a aplikačným prínosom. Slávnostné odovzdávanie cien sa dňa 8.9.2020 konalo v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v  Nitre.

Prvé miesto v kategórií prác s významným aplikačným prínosom získal Ing. Jaromír Vašíček PhD. z Odboru genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat NPPC-VÚŽV Nitra so súťažným článkom: „Vašíček J., Kováč M., Baláži A., Kulíková B., Tomková M., Olexiková L., Čurlej J., Bauer M., Schnabl S., Hilgarth M., Hubmann R., Shehata M., Makarevich A.V., Chrenek P. Combined approach for characterization and quality assessment of rabbit bone marrow-derived mesenchymal stem cells intended for gene banking. New Biotechnology, vol. 54(1), 2020, 1-12. DOI: 10.1016/j.nbt.2019.08.001 [IF2019: 4.674]“.

Z rúk štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Martina Fecka a predsedu SAPV prof. Ing. Štefana Mihinu, PhD. prevzal Ing. Vašíček ocenenie aj za svoju kolegyňu z pracoviska RNDr. Andreu Svoradovú, PhD., ktorá získala v kategórií prác s významným teoretickým prínosom 2. miesto so súťažným článkom: „Svoradová A., Makarevich A., Vašíček J., Olexiková L., Dragin S., Chrenek P. Microscopic Assessment of Dead Cell Ratio in Cryopreserved Chicken Primordial Germ Cells. Microscopy and Microanalysis, vo. 25, 2019, 1257–1262. doi:10.1017/S1431927619014934 [IF: 3.414]“.

sapv_cena.jpg

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner