Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
E-mail
Wednesday, 07 July 2021 06:53

Ďalším bodom programu bola voľba predsedu OŽV SAPV na obdobie 2022-2023, keďže súčasnému predsedovi prof. Ing. Petrovi Chrenekovi, DrSc. končí druhé funkčné obdobie ako predsedu tak aj člena predsedníctva SAPV.

Program zasadnutia zahŕňal aj informácie z ostatného predsedníctva SAPV, prezentácie aktivít členov OŽV SAPV v roku 2020 – 2021.

Fotografie - TU

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner