Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
E-mail
Tuesday, 28 September 2021 11:14

 

Program pokračoval konferenciou, na ktorej odznelo 5 referátov s rôznou tematikou. Súčasťou diskusie bolo aj stretnutie s riaditeľom VÚŽV Praha – doc. Ing. Petrom Homolkom, PhD. Na stretnutí bola vyjadrená snaha oboch strán o zintenzívnenie spolupráce, najmä v oblasti riešenia spoločných projektov. V popoludňajších hodinách program pokračoval prehliadkou experimentálnych zariadení.

Foto - TU

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner