Banner
Banner
Banner
Projekty Centier excelentnosti
There are no translations available.

 
  
 

va 
 
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
   
Za projekty LAGEZ a BELNUZ Ministerstvo školstva SR ako riadiaci orgán pre OPVaV udelilo Centru výskumu živočíšnej výroby Nitra tituly Centrum excelentnosti
Za centrá excelentnosti LAGEZ a BELNUZ na poľnohospodárskom veľtrhu AGROKOMPLEX´09 Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra získalo ocenenie Zlatý kosák
.
 
Banner
Banner