Zitnan 2023
Monday, 25 September 2023 08:04
There are no translations available.

Spolupráca s nemeckým partnerom

V lete tohoto roku vedecký pracovník NPPC-VÚŽV Nitra MVDr. Rudolf Žitňan, DrSc. absolvoval pracovnú cestu na Výskumný ústav biológie hospodárskych zvierat (Forschungsinstitut für Nutztierbiologie) v Dummerstorfe pri Rostocku, kde spolupracuje na riešení APVV projektu v oblasti aplikácie probiotík v akvakultúre a chove hydiny. Na FBN Dummerstorf boli analyzované vzorky tráviaceho traktu a svaloviny na imunologické a histologické parametre zo spoločného experimentu. Po absolvovaní pobytu bol Dr. Žitňan pozvaný ako člen Humboldtovej nadácie (Alexander von Humboldt Stiftung) na jej výročné zasadnutie do Berlína. Humboldtova nadácia podporuje špičkových vedeckých pracovníkov všetkých vedných odborov, ktorí spolupracujú s nemeckými univerzitami a výskumnými ústavmi. Počas zasadnutia účastníci diskutovali za okrúhlym stolom v jednotlivých odborných skupinách pre prírodné, humanitné a technické vedy. Účastníkov zasadnutia prijal aj spolkový prezident Nemecka Frank-Walter Steinmeier v prezidentskej rezidencii Bellevue v Berlíne. Vedcom poďakoval za vedecké výsledky a spoluprácu s nemeckými univerzitami a ústavmi. Prínosom stretnutia je možnosť požiadať o financovanie výskumného projektu s nemeckým partnerom FBN Dummerstorf (Programm zur Förderung von Institutspartnerschaften).

 
Banner
Banner