Zasadnutie odboru živočíšnej výroby (OŽV) SAPV
Wednesday, 18 October 2023 12:41
There are no translations available.

Zasadnutie odboru živočíšnej výroby (OŽV) SAPV

Dňa 16. októbra 2023 sa v NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra (Hlohovecká 2, Lužianky) konalo zasadnutie členov „Odboru živočíšnej výroby SAPV“, kde bolo prítomných 19 členov OŽV.

Predseda odboru Ing. Alexander Makarevič, DrSc. privítal nových členov OŽV navrhnutých a zvolených na predchádzajúcom zasadnutí (Ing. Andreja Balážiho, PhD., MVDr. Rastislava Jurčíka, PhD., Ing. Zuzanu Mlynekovú, PhD., Ing. Luciu Olexíkovú, PhD., RNDr. Andreu Svoradovú, PhD. a Ing. Jaromíra Vašíčka, PhD.) a odovzdal im menovacie dekréty.

Predseda OŽV zároveň zagratuloval RNDr. Svoradovej ktorá získala ocenenie ministerstva školstva za „Osobnosť Vedy a Techniky do 35 rokov za rok 2023“.

Následne predseda Odboru informoval členov v nasledovných bodoch:

- zasadnutie predsedníctva SAPV, ktoré sa konalo 12. júla 2023

- vyhlásenie súťaže mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov

- organizovanie medzinárodných vedeckých a odborných podujatí s participáciou členov OŽV SAPV

- medzinárodná spolupráca členov OŽV SAPV;

- členstvo členov OŽV SAPV v odborových a redakčných radách časopisov, univerzitných komisiách a v odborových radách štátnej správy

V diskusie boli nastolené odporúčania a otázky, ktoré budú pre jednané na budúco týždňovom predsedníctve SAPV.

Fotografie

 
Banner
Banner