NPPC - VÚŽV Nitra má opäť ocenenie vedy a techniky do 35 rokov, 2023
Wednesday, 15 November 2023 08:55
There are no translations available.

NPPC - VÚŽV Nitra má opäť ocenenie vedy a techniky do 35 rokov

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bolo udeľovanie ocenení za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky - Ceny za vedu a techniku. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 10. novembra v Incheba Expo v Bratislave. Medzi ocenenými bola aj RNDr. Andrea Svoradová, PhD., vedecko-výskumný pracovník NPPC - Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra, Odboru genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat. Cieľom podujatia je oceniť prácu vedeckovýskumných pracovníkov za dosiahnuté úspechy a ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií.

svoradova

Gala večer Ceny za vedu a techniku bol výnimočný aj tým, že laureátom udelili sochu Ceny za vedu a techniku z dielne umelca Achilleasa Sdoukosa symbolizujúcu celú škálu vedných disciplín, ktoré spolupracujú a smerujú k jednému ušľachtilému cieľu.

Cena za vedu a techniku bola udelená v nasledujúcich kategóriách: Osobnosť vedy a techniky, Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Popularizátor vedy, Vedecko-technický tím roka. RNDr. Andrea Svoradová, PhD. získala ocenenie v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov za vedecký prínos v oblasti poľnohospodárskych a živočíšnych biotechnológií a biomedicíny „ochrana biodiverzity kryouchovávaním spermií, embryonálnych, dospelých kmeňových buniek národných plemien zvierat“.

Cenu odovzdal štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Róbert Zsembera, ktorý vyjadril: „vďaku všetkým tým, ktorí pracujú v oblasti vedy a techniky. Práca vedkýň a vedcov má nezastupiteľnú úlohu v našej spoločnosti a je viac ako žiadúce, aby sme ich úspechy oslavovali spoločne a vyzdvihovali ich. Preto ma teší, že toto je jedna z foriem, kedy sa tak skutočne deje,“ priblížil štátny tajomník.

Foto

 
Banner
Banner