Odborné podujatia
There are no translations available.

Školenie ošetrovateľov ošípaných podľa Nariadenia vlády 735/2002 Z. z. - minimálne normy ochrany ošípaných
Termín konania: podľa záujmu
Miesto konania: NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Organizátor: NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Garant: Ing. Vojtech Brestenský, CSc.
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Tel: 037/6546 369
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Školenie klasifikátorov jatočných ošípaných
Termín konania: podľa záujmu
Miesto konania: NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Organizátor: NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Garant: Ing. Peter Demo, PhD.
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Tel: 037/6546 164
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Školenie klasifikátorov jatočného hovädzieho dobytka a oviec
Termín konania: podľa záujmu
Miesto konania: NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Organizátor: NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Garant: Ing. Peter Demo, PhD.
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Tel: 037/6546 164
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Včelárske odborné kurzy - TU

 
Banner
Banner