NPPC - Informácia o zadaní zákazky
There are no translations available.

NPPC - Informácia o zadaní zákazky - rok 2014

 P.Č.

Dátum zverejnenia

Predmet zákazky / Zadávanie

Úspešný uchádzač

Cena bez DPH v EUR

 1.

 3.2.2014

 PC+komponenty

TAPEX s.r.o., Nitra

 2 910.00

2. 4.2.2014 Kŕmna zmes do mliečneho automatu
MILKI s.r.o., Bratislava 1 146.00
3. 18.2.2014 Letenky NADOSAH Prešov 2 400.00
4. 20.1.2014 Letenky REDI TOUR Bratislava 1 310.00
5. 20.1.2014 servis kanc.techniky Konica Slovakia, s.r.o. 2 700.00
6. 20.1.2014 toner Konica Minolta s.r.o. 1900.00
7. 25.2.2014 oprava auta TUDOS Ružmoberok s.r.o. 2023.00
.
 
Banner
Banner