Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Aktuality
E-mail
Thursday, 27 January 2022 11:09
There are no translations available.

Pracovník VÚŽV Nitra Ján Huba ako rozhodca súťaže slovenských strakatých dojníc na Chovateľskom dni v Prešove prezentoval poznatky získané pri výskume zameranom na produkčnú dlhovekosť dojníc.

Krátke video si môžete pozrieť - TU

 

 
E-mail
Wednesday, 26 January 2022 12:43
There are no translations available.

V chove teliat rastie záujem o používanie presných (precíznych, smart) technológií na sledovanie správania a zmien metabolizmu a fyziologických procesov.

Prečítajte si článok na túto tému od prof. Jana Broučka, DrSc., PhD. z NPPC – Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra, ktorý vyšiel v Roľníckych novinách - TU

 
E-mail
Monday, 24 January 2022 11:37
There are no translations available.

Na webovom portáli www.agrobiznis.sk bol uverejnený článok: „Agrofilm 2021 – prehliadka ocenených i neocenených filmov“.

Prečítajte si - TU

 
E-mail
Monday, 24 January 2022 11:28
There are no translations available.

Dňa 26.1.2022 sa dožíva okrúhleho jubilea náš priateľ a kolega Ing. Ján Kopernický, CSc.. Na Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku pracoval až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2014. Za 39 rokov výskumnej práce sa významne podieľal na rozvoji včelárskeho výskumu, ale aj na edukatívnej a lektorskej činnosti v prospech praktických včelárov. S Ústavom včelárstva spolupracuje dodnes pri realizácii kurzov Chov včelích matiek a Inseminácia včelích matiek, ale aj pri konzultáciách odborných tém. Okrem toho je aktívnym členom viacerých včelárskych združení.  V mene všetkých kolegov a priateľov VÚŽV Nitra mu prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, sily a úspechov v osobnom živote aj v ďalšej včelárskej práci.

Foto

 
E-mail
Monday, 24 January 2022 09:26
There are no translations available.

Slovenské bravčové mäso je v porovnaní s dovezeným kvalitnejšie a jeho kúpa najvýhodnejšia. Potvrdzujú to dlhodobé prieskumy NPPC - Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra.

Pozrite si reportáž odvysielanú v Správach RTVS - TU

 
E-mail
Wednesday, 12 January 2022 13:56
There are no translations available.

Teliatka "zo skúmavky"

Pinzgauský dobytok má na Slovensku dlhú tradíciu, jeho stavy však dlhodobo klesajú, preto patrí u nás medzi ohrozené. NPPC – VÚŽV Nitra sa snaží prispieť k jeho zachovaniu.

Viac - TU

 
E-mail
Tuesday, 14 December 2021 08:57
There are no translations available.

Živočíšna výroba na Slovensku dlhodobo živorí. Pred chovateľmi stojí aj dnes otázka - či má zmysel chovať a vyrábať vedome stratu?

Pozrite si reportáž Farmárskej Revue, kde Ján Huba prezentoval aktuálne výsledky výskumu.

Záznam z archívu RTVS - TU (v čase 01:19)

 
E-mail
Tuesday, 30 November 2021 08:33
There are no translations available.

Prof. Ing. Peter Chrenek sa stal akademikom

Dňa 24.11.2021 sa uskutočnilo  on-line Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenska, ktorej gestorom je Slovenská akadémia vied.  S radosťou oznamujem, že prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., riadny člen SAPV, zamestnanec UB FBP SPU v Nitre a NPPC VÚŽV Nitra sa stal akademikom, riadnym členom Učenej spoločnosti Slovenska.

Viac info. - TU

 
E-mail
Tuesday, 23 November 2021 11:59
There are no translations available.

Uznanie členstva „Génovej banky ŽGZ NPPC-VÚŽV Nitra“ v medzinárodnej sieti EUGENA potvrdené certifikátom

Ako sme Vás pred časom informovali v septembri 2021 sa Génová banka živočíšnych genetických zdrojov NPPC – VÚŽV Nitra (GB NPPC VÚŽV Nitra) stala na základe Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Európskym regionálnym kontaktným bodom pre manažment živočíšnych genetických zdrojov (ERFP) a dohody medzi MPRV SR a GB NPPC-VÚŽV členom Európskej siete génových bánk živočíšnych genetických zdrojov (EUGENA). Uznanie členstva „Génovej banky ŽGZ NPPC-VÚŽV Nitra“ v medzinárodnej sieti EUGENA bolo potvrdené získaným certifikátom.

Certifikát - TU

 
E-mail
Monday, 22 November 2021 09:25
There are no translations available.


Aktualizácia informačnej databázy, spracovanie a vyhodnotenie údajov za účelom ochrany chovov ošípaných pred šírením afrického moru v Slovenskej republike

Od 22. novembra 2021 je na adrese https://rezort-nppc.sk/amo/login vo forme webovej aplikácie sprístupnený dotazník pre aktualizáciu informačnej databázy z chovu ošípaných v Slovenskej republike, ktorý pre účely ochrany chovov ošípaných pred šírením afrického moru ošípaných pripravilo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v súčinnosti so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou a pod gesciou Sekcie poľnohospodárstva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Registrácia je realizovaná od 22. novembra 2021 priamo prostredníctvom webovej aplikácie po kliknutí na tlačidlo Registrácia.

Aktualizácia informačnej databázy bude ukončená 1. decembra 2021 (streda) vrátane, keď bude uzavretý aj prístup do webovej aplikácie.

Dotazník je prístupný pre chovateľov ošípaných v Slovenskej republike.

Bližšie informácie nájdete v Metodickom usmernení pre vyplnenie dotazníka - TU

Pre získanie ďalších informácií je možné obrátiť sa:

-          Elektronicky na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it alebo

-          Telefonicky na číslo 0907 926 811 alebo 037 6546 164, 037 6546 369 v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 14.00 hod.

Vyplnenie dotazníka bude po splnení podmienok honorované


 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 53
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner