Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Aktuality
E-mail
Monday, 11 June 2018 14:29
There are no translations available.

Dňa 6.6.2018 prezentovala vedecká pracovníčka NPPC-VÚŽV Nitra Ing. Martina Gondeková, PhD. v správach RTVS výsledky výskumu o kvalite bravčového mäsa na slovenskom trhu.

Záznam relácie si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Tuesday, 05 June 2018 13:18
There are no translations available.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky udelil podľa § 44 ods. 4 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov patent SK-288525 Gastrointestinálna veterinárna kanyla.

Autor: Ing. Peter Patráš, PhD. (NPPC-VÚŽV, Odbor výživy, Nitra)

Patentová listina - TU

 
E-mail
Monday, 04 June 2018 09:13
There are no translations available.

NPPC – VÚŽV Nitra bolo spoluorganizátorom prestížnej súťaže NAJ slovenský chov. Vo Farmárskej revue (RTVS) bola odvysielaná reportáž, ktorú si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Monday, 04 June 2018 09:10
There are no translations available.

NPPC- VÚŽV Nitra bolo spoluorganizátorom 5. ročníka Chovateľského dňa ošípaných, ktorého cieľom je spropagovať toto odvetvie a zvýšiť spotrebu domácej bravčoviny.

Súčasťou podujatia bol seminár, na ktorom pracovníčka NPPC – VÚŽV Nitra Martina Gondeková odprezentovala tému: „Kvalita bravčového mäsa na slovenskom trhu“. Téma sa stretla s veľkým ohlasom auditória i prítomných médií. Súčasťou Chovateľského dňa ošípaných bola súťaž vo varení guláša, kde tím NPPC – VÚŽV Nitra obsadil 3. miesto v kategórii kvalita guláša a 1. miesto v kategórii najkrajšie stolovanie.

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Thursday, 31 May 2018 13:38
There are no translations available.

NPPC – VÚŽV Nitra v prestížnej súťaži NAJ slovenský chov obhájilo prvenstvo z predchádzajúcich rokov v kategórii chovateľov ošípaných plemena landrase. Ošípané z nášho šľachtiteľského chovu sa vyznačujú vynikajúcim podielom svaloviny v jatočnom tele - 61,3 %. Odstav na prasnicu a rok dosiahol 27,5 prasiatka.

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Thursday, 31 May 2018 13:10
There are no translations available.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky udelil podľa § 44 ods. 4 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov patent na vynález Prístroja na meranie viskozity kvapalín a najmä na zisťovanie počtu somatických buniek v mlieku.

Autor: Ing. Peter Tongeľ, CSc. (NPPC-VÚŽV Nitra)

Patentová listina - TU

 
E-mail
Tuesday, 22 May 2018 12:32
There are no translations available.

Dňa 18. mája 2018 NPPC-VÚŽV Nitra, Odbor malých hospodárskych zvierat organizoval vedecko-odborný seminár s názvom „50 rokov genetiky a experimentálnej biológie vo VÚŽV Nitra“. Tento seminár sa uskutočnil pri príležitosti 50. výročia založenia Oddelenia genetiky a experimentálnej biológie, z ktorého sa neskôr vyprofilovali súčasné pracoviská: Odbor malých hospodárskych zvierat a Odbor genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat. Na seminári sa zúčastnili pozvaní hostia, medzi ktorými bol aj pán akademik prof. Ing. Ján Plesník, DrSc., Dr.hc a pán prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.

Fotografie si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Tuesday, 22 May 2018 12:30
There are no translations available.

16. mája 2018 sa na Účelovom hospodárstve NPPC-VÚŽV Nitra v Trenčianskej Teplej uskutočnil nákupný trh plemenných baranov. Komisia hodnotila celkovo 34 baranov nového národného plemena – slovenskej dojnej ovce a 8 baranov plemena lacaune. Cenu za najlepšieho barana z rúk zástupcu MPRV SR Ing. Daniela Hrežíka prevzal za NPPC - VÚŽV Nitra Ing. Ľubomír Ondruška, PhD. spolu s vedúcim účelového hospodárstva Jánom Barackým.

Fotografie si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Thursday, 17 May 2018 08:26
There are no translations available.

16.05.2018 bol na Rádiu Regina - Západ odvysielaný príspevok o aplikácii EkonMOD milk, v ktorom vystúpili pracovníci NPPC – VÚŽV Nitra Ing. Miroslav Záhradník, PhD. a Ing. Ján Huba, CSc. z Odboru systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov.

Záznam si môžete vypočuť - TU

 
E-mail
Thursday, 03 May 2018 13:02
There are no translations available.

Pracovník NPPC – VÚŽV Nitra - Ing. Miroslav Záhradník, PhD. vystúpil na odbornej konferencii MODERNÝ AGROBIZNIS.

Časť z jeho vystúpenia si môžete pozrieť - TU

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 41
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner