Prihlášky na klasifikáciu
There are no translations available.

Prihlášky posielajte na adresu: Lucia Gavalová, NPPC - VÚŽV Nitra – OSCH, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, alebo mailom: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Informácie o klasifikácii HD a oviec na t.č.: 037/ 65 46 386 – Ing. Martina Gondeková, PhD.
Informácie o klasifikácii ošípaných na t.č.: 037/ 65 46 164 – Ing. Peter Demo, PhD.

 

Termíny na rok 2019: 18.3., 13.5., 16.9., 2.12.

Pozvánka s prihláškou na 18.3.2019 - pre nových klasifikátorov (HD)
Pozvánka s prihláškou na 18.3.2019 - na preškolenie klasifikátorov (HD)

Pozvánka s prihláškou na 18.3.2019 - pre nových klasifikátorov (ošípané)
Pozvánka s prihláškou na 18.3.2019 - na preškolenie klasifikátorov (ošípané)

 

Pozvánka s prihláškou na 18.3.2019 - pre nových klasifikátorov (ovce)
Pozvánka s prihláškou na 18.3.2019 - na preškolenie klasifikátorov (ovce)


Pozvánka s prihláškou na 13.5.2019- pre nových klasifikátorov (HD)
Pozvánka s prihláškou na 13.5.2019 - na preškolenie klasifikátorov (HD)

Pozvánka s prihláškou na 13.5.2019- pre nových klasifikátorov (ošípané)
Pozvánka s prihláškou na 13.5.2019 - na preškolenie klasifikátorov (ošípané)

 

Pozvánka s prihláškou na 13.5.2019 - pre nových klasifikátorov (ovce)
Pozvánka s prihláškou na 13.5.2019 - na preškolenie klasifikátorov (ovce)


Pozvánka s prihláškou na 16.9.2019 - pre nových klasifikátorov (HD)
Pozvánka s prihláškou na 16.9.2019 - na preškolenie klasifikátorov (HD)

Pozvánka s prihláškou na 16.9. 2019 - pre nových klasifikátorov (ošípané)
Pozvánka s prihláškou na 16.9.2019 - na preškolenie klasifikátorov (ošípané)

Pozvánka s prihláškou na 2.12.2019 - pre nových klasifikátorov (HD)
Pozvánka s prihláškou na 2.12.2019 - na preškolenie klasifikátorov (HD)

Pozvánka s prihláškou na 2.12.2019 - pre nových klasifikátorov (ošípané)
Pozvánka s prihláškou na 2.12.2019 - na preškolenie klasifikátorov (ošípané)

 

Prihláška na odbornú prípravu klasifikátorov jatočne opracovaných tiel ošípaných

Prihláška na odbornú prípravu klasifikátorov jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka

Prihláška na odbornú prípravu klasifikátorov jatočne opracovaných tiel oviec

 
Banner
Banner