Prihlášky na klasifikáciu
There are no translations available.

Prihlášky posielajte na adresu: Jana Zeleňáková, NPPC - VÚŽV Nitra – OSCH, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, alebo mailom: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Informácie o klasifikácii HD a oviec na t.č.: 037/ 65 46 386 – Ing. Martina Gondeková, PhD.
Informácie o klasifikácii ošípaných na t.č.: 037/ 65 46 164 – Ing. Peter Demo, PhD.
 
V roku 2023 sa budú konať 4 kurzy klasifikácie JOT HZ.
22.3.2023 - kurz ukončený.
14.6.2023 - kurz ukončený.
18.9.2023 - kurz ukončený.

Najbližší kurz sa bude konať 4.12.2023 (pondelok) na NPPC - VÚŽV Nitra v Lužiankach. Pozvánky a prihlášky na kurz sa nachádzajú pod textom. Bližšie informácie budú zaslané na Váš email uvedený na prihláške. Prihlášku vypísať čitateľne. Ďakujeme.

 
 
 
Banner
Banner