Chov králikov
Napriek kolísavému dopytu po králičom mäse je zrejmé, že jeho výroba je limitovaná vysokými zootechnickými rizikami vyplývajúcimi z biologických vlastností králika. Pri vysokých koncentráciách zvierat v jednom chovnom priestore, citlivosti králikov na náhle zmeny v systéme kŕmenia a mikroklímy sa často snahy chovateľov zamerané na optimálne využitie reprodukčnej a rastovej schopnosti králikov míňajú účinku.
Preto nebude ďaleko od pravdy konštatovanie, že intenzívny chov brojlerových králikov predstavuje jednu z najnáročnejších oblastí živočíšnej výroby. Okrem značných zriaďovacích investícií si vyžaduje cieľavedomých chovateľov s praktickými skúsenosťami a poznatkami. Celé úsilie chovateľa by sa malo sústrediť na dodržiavanie optimálnych podmienok produkcie, ktorých králik toleruje len minimálne výkyvy.
Nové, ikeď tiež limitujúce, možnosti zvýšenia rentability chovu králikov prinášajú biotechnologické metódy s cieľom využiť hospodárske (farmové) zvieratá v biomedicínskom a farmaceutickom priemysle.

kralikStručný obsah knihy

História chovu králikov
Biologické a fyziologické vlastnosti králika
Genetika králikov
Reprodukcia králikov
Výživa králikov
Technológia chovu králikov
Veterinárna starostlivosť králikov
Úžitkovosť králikov
Hospodársky význam chovu
Biomedicínsky význam chovu
 

 

 

Objednávky: 

NPPC-Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Peter Chrenek
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
tel.: 037/6546 285
fax: 037/6546 189
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

.

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok