prv-presov
Vzdelávania sa zucastnilo 51 posluchacov. Vsetci uspesne absolvovali test a obdrzali certifikát s celostatnou platnostou o absolvovani vzdelávania.1
2
4
3
.
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok