"OSTATNÉ" a "KRITÉRIA"
  • Informácia § 41 otváranie častí ponúk "ostatné" na predmet zákazky - Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení TU

 

  • Informácia v zmysle § 41 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní o otváraní častí ponúk "kritéria" na predmet zákazky - Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení TU


  • Informácia v zmysle § 41 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní o otváraní častí ponúk "ostatné"  na predmet zákazky - Kancelárske potreby a tonery TU

 

  • Informácia v zmysle § 41 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní o otváraní častí ponúk "ostatné"  na predmet zákazky - Chemikálie a laboratórny materiál TU

 

  • Informácia v zmysle § 41 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní o otváraní častí ponúk "ostatné"  na predmet zákazky - Detektory plynov TU

 

  • Informácia v zmysle § 41 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní o otváraní častí ponúk "kritériá"  na predmet zákazky - Chemikálie a laboratórny materiál TU

 

  • Informácia v zmysle § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní o otváraní častí ponúk "kritéria" na predmet zákazky - Kancelárske potreby a tonery TU

 

  • Informácia v zmysle § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní o otváraní častí ponúk "kritéria" na predmet zákazky - Dodávka technológie bitúnku vrátane nevyhnutných stavebných úprav spojených s inštaláciou zariadení, strojov a prístrojov TU
.
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok