Podprahové zákazky
 
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
 
 • Informácia § 41 otváranie častí ponúk "ostatné" na predmet zákazky - Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení TU 
 • Informácia v zmysle § 41 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní o otváraní častí ponúk "kritéria" na predmet zákazky - Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení TU
 • Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk TU


Kancelárske potreby a tonery 
 
 • Informácia v zmysle § 41 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní o otváraní častí ponúk "ostatné"  na predmet zákazky - Kancelárske potreby a tonery TU
 • Informácia v zmysle § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní o otváraní častí ponúk "kritéria" na predmet zákazky - Kancelárske potreby a tonery TU

 • Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk TU
 • Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk TU
 • Správa o zákazke TU
 
Detektory plynov
 
 •  Informácia v zmysle § 41 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní o otváraní častí ponúk "ostatné"  na predmet zákazky - Detektory plynov TU
 • Informácia v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní o otváraní častí ponúk "kritéria" na predmet zákazky - Detektory plynov TU
 • Správa o zákazke TU

 

 • Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk TU
 • Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk TU
.
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok