Podlimitné zákazky
  
Chemikálie a laboratórny materiál
 
 • Informácia v zmysle § 41 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní o otváraní častí ponúk "ostatné"  na predmet zákazky - Chemikálie a laboratórny materiál TU
 • Informácia v zmysle § 41 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní o otváraní častí ponúk "kritériá"  na predmet zákazky - Chemikálie a laboratórny materiál TU
 • Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk TU
 • Správa o zákazke TU


Zemný plyn

 • Informačná povinnosť v zmysle § 49a) zákona o verejnom obstarávaní TU
 • Informačná povinnosť v zmysle § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní o
  otváraní častí ponúk Ostatné TU
 • Informačná povinnosť v zmysle § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní o
  otváraní častí ponúk Kritéria TU
 • Informácia v zmysle § 44 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní TU
 • Správa v zmysle § 21 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní TU
.
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok