Nadlimitné zákazky

Dodávka technológie bitúnku vrátane nevyhnutných stavebných úprav spojených s inštaláciou zariadení, strojov a prístrojov

  • Informácia v zmysle § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní o otváraní častí ponúk "ostatné" na predmet zákazky - Dodávka technológie bitúnku vrátane nevyhnutných stavebných úprav spojených s inštaláciou zariadení, strojov a prístrojov TU


  • Informácia v zmysle § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní o otváraní častí ponúk "kritériá" na predmet zákazky - Dodávka technológie bitúnku vrátane nevyhnutných stavebných úprav spojených s inštaláciou zariadení, strojov a prístrojov TU

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk TU

Správa o zákazke TU

.
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok