CVŽV Nitra - Informácia o zadaní zákazky

Informácia o zadaní zákazky TU

P.č.
Dátum zverejnenia
Predmet zákazky / Zadávanie
Úspešný uchádzač
Cena bez DPH v EUR
1.
13.8.2013
Tlač publikácie "Japonská prepelica"
Kuriér plus reklama, s.r.o. Odborárov 49, 052 01 Spišská Nová Ves
1 490,00
2.
15.8.2013
Výpočtová technika
V - bit, s.ro., Hodálova 3, 949 01 Nitra
3 500,00
3.
21.8.2013
 
Propagačné materiály
K – dizajn, s.r.o.
Mostná 13
949 01 Nitra
2 167,10
4.
09.09.2013
Dodávka krmiva pre včely
Ing. Vladimír Algyer
931 01 Šamorín
1 281,00
5.
18.09.2013
Príprava zvierat pre imunizáciu
N-PLAST, s.r.o., Hul 385, 941 44 Hul
4 000,00
6.
18.9.2013
Evidencia včelstiev
ŽP Informaticka, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
14 120,00
7.
19.9.2013
Stravné lístky
Sodexo pass SR, s.r.o., Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava
6 000,00
8.
20.9.2013
Rekonštrukcia schodísk
Imrich Farkaš FAMILY, 951 02 Pohranice 350
12 148,45
9.
20.9.2013
Maľovanie stien
Peter Skaličan, Rastislavova 185, 951 41 Lužianky
1 721,25
10.
23.9.2013
Občerstvenie počas MFF Agrofilm 2013
PRIBINA-W, s.r.o., 951 07 Cabaj-Čápor 1431
5 875,00
11.
23.9.2013
Technické zabezpečenie MFF Agrofilm 2013
Slavomír Brath - VTB, Kollárova 6/1, 949 01 Nitra
4 990,00
12.
25.9.2013
Embryá
BP Agro centrum, Pod Jašterom, 920 01 Hlohovec
4 000,00
13. 24.10.2013 Chémia Biohem, s.r.o., Trenčín 1 587,00
14. 24.10.2013 Spotrebný materiál k prístroju Fibertec MILCOM servis, a.s., Praha 2 912,08
15. 31.10.2013

embryá

ProNa, s.r.o., Nitra 4 500,00
16. 31.10.2013

príprava zvierat

ProNa, s.r.o., Nitra 4 800,00
17.  4.11.2013 Stravné lístky Sodexo Pass SR, s.r.o., Bratislava 6 000,00
18. 4.11.2013 Stravné lístky Sodexo Pass SR., s.r.o., Bratislava 816,00
19. 7.11.2013

PC + LCD monitor

Tapex, s.r.o., Nitra 1 862,60
20. 7.11.2013 Bonitácia zvierat BP AGRO - CENTRUM, s.r.o., Hlohovec 2 852,00
21. 12.11.2013 Analýzy kyselín Univerzita Komenského, Bratislava

2 917,00

22. 21.11.2013 Výpočtová technika Nebex, s.r.o., Nitra

1 522,50

23. 21.11.2013 Web stránka Webworking, s.r.o., Nitra 9 600,00
24. 25.11.2013 Stravné lístky Sodexo Pass, s.r.o., Bratislava 6 000,00
25. 25.11.2013 Laboratórny materiál Vetis, Kráľovičové Kračany 4 548,30
26. 17.12.2013 Rekonštrukcia schodiska a strechy Imrich Farkaš FAMELY,
Pohranice 350
10 646,46
27. 19.12.2013 Dátový prenos AVIS, s.r.o., Nitra 8 160,00
28. 2.1.2013 analýzy vzoriek VETSERVIS, s.r.o., Nitra 8 460,00
.
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok