Ing. Miroslav Záhradník, PhD. - Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, 2017 - foto

Zľava: Mario Schrenkel (Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR), Miroslav Záhradník, Martina Lubyová (Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR)

1

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok